Klachten en Retouren

Klachten
Wanneer u een klacht heeft over de bestelde goederen of geleverde diensten verzoeken wij u uw klacht toe te zenden per e-mail aan info@easy-noisecontrol.nl o.v.v. "klacht" in het onderwerp. In de inhoud van de mail verzoeken wij u de volgende informatie op te nemen:

- Uw bestelnummer en besteldatum
- De bestelde goederen
- De aard van de klacht
- Uw verwachting t.a.v. een goede oplossing

Wij zullen uw klacht binnen 5 werkdagen behandelen.

Retouren / Ruilen
In bepaalde gevallen (zie algemene voorwaarden) mag u binnen een bepaalde periode een product zonder opgave van reden retourneren. U krijgt dan uw geld terug. Wanneer het recht van retourneren niet van toepassing is verzoeken wij u om telefonisch contact met ons op te nemen; wellicht dat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Stuur nooit zomaar goederen retour maar neem eerst contact met ons op per e-mail of telefoon. Geef daarbij duidelijk aan dat u uw product wilt retourneren dan wordt direct een afspraak gemaakt om dit af te handelen.

Klachten van consumenten
Wanneer u bovenstaande stappen heeft doorlopen en de klacht niet door ons kan worden opgelost hebben consumenten de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Thuiswinkel. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van de geschillencommissie: www.sgc.nl. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform: (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).